Onderzoeksmethode

Wat voor soort onderzoek heb je gedaan? Beschrijf de gehanteerde onderzoeksmethode:

  • kwalitatief-kwantitatief
  • onderzoeksmethode (enquête, interview, experiment, observatie, case study, etc.)

Slides

Onderzoeksmethode