Discussie

De discussie van je scriptie is een wetenschappelijke reflectie op je gehele onderzoek. Het volgt meestal na de conclusie. De discussie bevat de volgende onderdelen:

  • Verklaar de conclusies; waarom zijn de conclusies wel/niet zoals je verwacht had dat ze zouden zijn?
  • Benoem de nieuwe kennis. Welke nieuwe of andere wetenschappelijke inzichten heeft jouw onderzoek gegeven?
  • Bespreek de beperkingen van je onderzoek.
  • Benoem aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

Discussie