Dataverzameling

Hoe heb je het onderzoek gedaan? Hoe is het verlopen? Hoe heb je data verzameld? Beschrijf de opzet en procedure van het onderzoek. Hoe ziet het onderzoek er globaal en specifiek uit? Beschrijf stap-voor-stap, het liefst in chronologische volgorde, het proces van dataverzameling: van voorbereiding tot en met verzameling. Welke meetinstrumenten zijn er gebruikt? Zijn er nieuwe meetinstrumenten gebruikt? Hoe heb je het meetinstrument ontwikkeld?

Overige tips

https://youtu.be/_AkKorcIJLU

Meetinstrument

Het meetinstrument is vaak een vragenlijst of topiclijst voor het afnemen van interviews of een enquête.

Door de theoretische begrippen te operationaliseren kun je ze onderzoeken. Je maakt de begrippen tastbaar en concreet zodat je ze ook op een goede en gemakkelijke manier kunt meten / bevragen.

Meetinstrument maken

Een enquête kun je gemakkelijk online maken met behulp van bijvoorbeeld Google forms of Survey monkey.

Voor het houden van een interview kun je een interviewgids opstellen. De interviewgids bevat interviewvragen of topics. Dit is afhankelijk van het soort interview dat je gaat houden.

Soorten interviews

  • Gestructureerd: vragen en volgorde zijn vooraf geformuleerd en staan vast.
  • Semigestructureerd: vragen zijn vooraf geformuleerd, maar er kan worden doorgevraagd.
  • Ongestructureerd: geen vragen vooraf geformuleerd, onderwerpen (topics) worden onwillekeurig uitgevraagd

Voorbeeld interviewgids – gestructureerd

Introductie interview              
Intro   Bedanken voor deelname: Fijn dat je mee wilt doen aan dit onderzoek en daarvoor tijd wilt maken.
Uitleg doel: Ik doe dit onderzoek op verzoek van de organisatie om de dienstverlening te verbeteren en voor het afronden van mijn opleiding. 
Tijdsduur Het onderzoek bestaat uit een interview dat ongeveer een half uur duurt.
Vertrouwelijkheid Anoniem: De resultaten van het interview worden anoniem verwerkt. Ik vermeld alleen de functie.
Toestemming audio-opname: Ik wil het interview graag opnemen zodat ik later nog eens kan luisteren naar wat je hebt gezegd en voor het verwerken van de resultaten. 
Vernietiging opname: Na het uitwerken vernietig ik de opname.
Vraag: Vind jij het goed dat ik het gesprek opneem?
–> Opname starten
Toestemming op band: Ik heb begrepen dat ik dit gesprek mag opnemen. Klopt dit?
Onderwerpen In dit interview wil ik vragen stellen over de volgende onderwerpen: ……
Afronding introductie Geef aan als een vraag niet helemaal duidelijk is dan kan ik hem verder toelichten.
Er kunnen geen foute antwoorden worden gegeven.
Achtergrondvragen
  – Sinds wanneer werk je als (functie) bij de organisatie? 
– Hoeveel ervaring heb je met ….?
– Wat is je leeftijd?
Kernvragen                             
Onderwerp Vragen
Communicatie – Welke communicatiemiddelen gebruik je zoal?
– Welke is het meest doeltreffend? 
– …
Werkzaamheden – Wanneer maak je gebruik van whatsapp? 
– …
Afsluiting
  Wil je nog iets aanvullen?
Heb je nog een vraag gemist in mijn interview?
Als je wilt kan ik de resultaten van mijn scriptie later delen?
Hartelijk bedankt voor je medewerking en voor je tijd.

Slides video – Dataverzameling

Dataverzameling