Algemeen

De eerste mijlpaal van je scriptie-avontuur is goedkeuring krijgen voor het Plan van Aanpak (ookwel onderzoeksvoorstel genoemd).

Wat staat er in een Plan van Aanpak / Onderzoeksvoorstel?

Een Plan van Aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Titelblad
 • Inhoudsopgave
 1. Inleiding
  1.1 Omschrijving organisatie
  1.2 Aanleiding
  1.3 Doel van het onderzoek
  1.4 Onderzoeksvragen (hoofd- en deelvragen)
 1. Theoretisch kader
  • Definitie van centrale begrippen
  • Eerste opzet van antwoord op literatuur deelvragen
 1. Methode van onderzoek
  • Wie/wat? – Onderzoekspopulatie
  • Hoe? – Onderzoeksmethode
 1. Planning
 • Literatuurlijst
 • Bijlagen. Bijlagen zijn voor het onderzoeksvoorstel geen vereiste. Eventueel kun je bijlagen toevoegen met extra informatie uit je vooronderzoek. Zoals over het onderwerp, de opdrachtgever of de branche.

Bekijk hier de masterclass over het gehele onderzoeksvoorstel

Algemeen