Wat is een scriptie?

Een scriptie is een onderzoek naar een probleem binnen jouw vakgebied. Het enige dat je hoeft te doen is een probleem ontrafelen, een onderzoekje doen en daar conclusies en aanbevelingen uithalen.

Een scriptie heeft als doel om antwoord te geven op de hoofdvraag en deelvragen. Het is niet nodig om het hele probleem van de organisatie op te lossen. Of om ontzettend veel respondenten te hebben en baanbrekende resultaten en conclusies te presenteren. Het gaat er alleen om dat je kan laten zien dat je een onderzoekje kunt doen.

Wat zijn onderdelen van een scriptie? 

 • Titelblad
 • Voorwoord
 • Samenvatting
 • Inhoudsopgave
 1. Inleiding
 2. Theoretisch kader / Literatuuronderzoek
 3. Methoden van Onderzoek
 4. Resultaten
 5. Conclusie
 6. Discussie
 7. Aanbevelingen / Advies
 • Literatuurlijst
 • Bijlagen

Aantal pagina’s

Gemiddeld telt een scriptie 40 pagina’s (exclusief titelblad, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave, literatuurlijst en bijlagen).

HoofdstukAantal pagina’s
Inleiding7
Theoretisch kader7
Methode van onderzoek7
Resultaten9
Conclusie3
Discussie2
Aanbevelingen5

Tijdsduur

Gemiddeld krijg je voor een scriptie 30 ECTs. Dit staat gelijk aan (30*28 uur=) 840 uur. Deze tijd kun je in drie stukken opdelen:

 1. Vooronderzoek en Plan van Aanpak (33%)
 2. Onderzoek uitvoeren (33%)
 3. Resultaten analyseren en conclusies trekken (33%)

Activiteiten

Welke activiteiten komen er bij ieder onderdeel kijken? Natuurlijk het schrijven van de hoofdstukken, maar wat moet je doen om de hoofdstukken te kunnen schrijven?

Voordat je start met het daadwerkelijk schrijven van de scriptie. Wordt er van de meeste opleidingen verwacht dat je een Plan van Aanpak maakt. Dit onderzoeksvoorstel bestaat uit vier onderdelen: de inleiding, een verkorte versie van het theoretisch kader, een verkorte versie van de methoden van onderzoek en een planning.

Bij een Inleiding hoort bijvoorbeeld het kiezen van je onderwerp, het herkennen van een probleem, het verzamelen van achtergrondinformatie in de literatuur of de praktijk (zoals een organisatie).

In de inleiding ben je voornamelijk informatie aan het verzamelen over het probleem dat je wilt gaan oplossen. Ook formuleer je in de inleiding een goede hoofdvraag en de deelvragen voor het onderzoek. 

Bij een Theoretisch Kader ben je voornamelijk literatuur aan het zoeken in de bibliotheek of online. Je bent artikelen of boeken aan het doorlezen en de bruikbare stukken aan het noteren en samenvatten. Alle concepten uit de hoofdvraag en deelvragen zoek je op in de literatuur.

In het Methoden van Onderzoek hoofdstuk geef je per deelvraag aan hoe je deze hebt onderzocht. En je gaat hier daadwerkelijk het onderzoek uitvoeren: observeren, enquêtes maken en afnemen, interviews houden, transcriberen, coderen, etc.

Bij het Resultaten hoofdstuk ben je de data en gegevens aan het analyseren en geef je weer wat er uit je onderzoek is gekomen. Je beantwoordt de deelvragen.

Bij de Conclusie ga je de hoofdvraag beantwoorden. 

Daarna reflecteer je in de Discussie op je onderzoek en geef je verbeterpunten voor vervolgonderzoek. 

Bij de Aanbevelingen beschrijf je hoe de resultaten en conclusies van jouw onderzoek geïmplementeerd kunnen worden door de opdrachtgever. Je gaat dus heel gedetailleerd een stappenplan of handleiding beschrijven.

Nu heb je een kort overzicht van wat je allemaal gaat doen komende weken. Door hier een zo helder mogelijk beeld van te hebben kun je gemakkelijker en sneller je scriptie schrijven. In de modules worden alle onderdelen nog meer uitgelegd.

Wat is een scriptie?