Mindmap maken

Om goed overzicht te houden op alle informatie die je vindt tijdens het schrijven van je scriptie kun je een mindmap maken. De mindmap zorgt ervoor dat je helder krijgt wat de hoofd- en bijzaken zijn. Dit maakt het gemakkelijk om tot de kern van het vraagstuk te komen.

Voor het maken van een mindmap kun je het programma MindMup gebruiken. Hierin werk je gratis en sla je de maps op in Google Drive, zodat je er later weer verder in kunt werken.

Uitleg hoe Mindmup te gebruiken met Google Drive

Koppeling Mindmup met Google Drive

Allereerst moet er een koppeling tussen Google Drive en Mindmup gemaakt worden om de mindmaps te kunnen opslaan op Google Drive. Hieronder staan twee methodes beschreven:

1a. Manual installation for Chrome browser

If you are using Chrome, just add the application from the Google Apps Marketplace.

1b. Manual installation for other browsers

  1. Log on to the Google Drive Web app
  2. Click on the Drive Settings (cog icon in the top-right corner)
  3. In the Settings popup dialog, select Manage Apps
  4. Click on Connect more apps links in the header
  5. Locate “MindMup 2.0 For Google Drive” using the search box
  6. Click on the Connect button next to the application
Nieuwe mindmap maken

Op deze webiste van MindMup kun je een nieuwe mindmap maken (Create a new map).

Opgeslagen mindmap openen vanuit Google Drive

To open an existing map, right-click the file in Google Drive and select Open With > MindMup 2. You can also set up MindMup to open files on double-click, to make this flow easier.

Mindmap maken