Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Frisse Colleges. Hierin informeren wij u hoe Frisse Colleges omgaat met uw persoonsgegevens. Frisse Colleges is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Frisse Colleges verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van uw aanvraag in de contactformulieren. Met het invullen van een contactformulier geeft u Frisse Colleges toestemming om uw gegevens op te slaan, met als doel om op uw verzoek contact met u op te kunnen nemen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (voornaam en/of achternaam)
 • E-mailadres (zakelijk of privé)
 • Telefoonnummer (zakelijk of privé)
 • Studie
 • Het door u ingevulde bericht

Gevoelige persoonsgegevens

Ten behoeve van het in contact komen met u slaan wij uw naam op. Welke mogelijk in combinatie met uw privé e-mailadres en telefoonnummer als gevoelige informatie aangemerkt kan worden.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Frisse Colleges in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Frisse Colleges gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het op kunnen nemen van contact naar aanleiding van uw contactverzoek op de website van Frisse Colleges;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Frisse Colleges, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Frisse Colleges bewaart ten behoeve van uw contactaanvraag uw gegevens zolang als nodig is om met u in contact te treden. Daarna zal Frisse Colleges deze gegevens verwijderen.

Verstrekking aan derden

Frisse Colleges deelt uw persoonsgegevens niet met derden mits dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen, wanneer de wet dat vereist of vanwege de opslag in de database die achter het contactformulier hangt.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van onze website of andere sites die u bezoekt.

Privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@frissecolleges.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door ú is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Frisse Colleges wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming of de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevensbeveiliging

Frisse Colleges neemt de bescherming van uw gegevens serieus en maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Frisse Colleges neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zodra u het contactformulier voor de registratie van uw contactaanvraag met uw persoonsgegevens verzendt, worden deze beveiligd (https) verzonden. Vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd 100% garanderen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op of via info@frissecolleges.nl

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Frisse Colleges is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Frisse Colleges vallen.

Frisse Colleges is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming van Frisse Colleges is te bereiken via info@frissecolleges.nl